КП ОФ-7315/11

Название предмета: 
губка
Место сбора: 
Полинезия. Коллектор: Муцетони Валентина Михайловна. Дата сбора: 1971