КП ОФ-7315/32

Название предмета: 
губка
Размеры: 
90 мм
Место сбора: 
Океания. Коллектор: Муцетони Валентина Михайловна. Дата сбора: 1971 г.