КП ОФ-7325/32

Название предмета: 
зоантарии. Zoantharia Gen. sp.
Размеры: 
85 мм
Место сбора: 
Океания, рифы. Коллектор: Муцетони Валентина Михайловна. Дата сбора: 1971 г.