КП ОФ-7906/1

Название предмета: 
губка
Размеры: 
115 мм
Место сбора: 
Океания. Коллектор: Муцетони Валентина Михайловна. Дата сбора: 1977 г.